Filtry dla przemysłu

Filtry dla przemysłu dzielą się według technologii oczyszczania na urządzenia do filtracji głębokiej i powierzchniowej. Sprzęt pierwszego typu jest właściwie jednorazowy: filtra nie można regenerować, po zużyciu należy go wymienić na nowy. W procesie głębokiego czyszczenia pył przemieszczający się przez wentylację jest wychwytywany równomiernie w całej objętości materiału filtracyjnego, aż różnica ciśnień osiągnie maksymalną dopuszczalną wartość. Filtracja powierzchniowa polega na zatrzymywaniu cząstek zanieczyszczeń na powierzchni warstwy filtracyjnej.

Filtry oczyszczające powietrze dla przemysłu z Aircon Filters należące do tej klasy są podłączone do systemu regeneracji i wymagają wymiany materiałów eksploatacyjnych podczas użytkowania. System filtracji zapewnia maksymalną czystość środowiska powietrza i żywotność komponentów. Dla przemysłu najczęściej wykorzystywane są kieszeniowe i kasetowe filtry powietrza, ale dostępne są również inne rodzaje filtracji.

Dlaczego warto wybrać kasetowe filtry dla przemysłu?

Przy wyborze kasetowych filtrów dla przemysłu brane są pod uwagę następujące parametry techniczne:

 • Współczynnik przenikania to procentowy stosunek stężenia cząstek przed i po przejściu czyszczenia w urządzeniu filtrującym, a także przed filtrem kasetowym w wentylacji.
 • Wydajność – procent różnicy w stężeniu cząstek przed i po czyszczeniu, a także przed filtrem.
 • Minimalny rozmiar wychwyconych cząstek.
 • Pojemność pyłu – maksymalna ilość pyłu, jaką może zgromadzić urządzenie, zanim ulegnie awarii.
 • Produktywność – objętość powietrza przepuszczanego w jednostce czasu.
 • Opór aerodynamiczny to różnica ciśnień w powietrzu przed i po czyszczeniu przy danej wydajności.

Materiały na filtry kieszeniowe dla przemysłu

Kieszeniowe filtry dla przemysłu służą do trwałego oczyszczania powietrza z pyłów przemysłowych w pobliżu urządzeń technologicznych i stanowisk pracy. Znajdują zastosowanie w halach produkcyjnych przemysłu motoryzacyjnego, chemicznego, metalurgicznego, maszynowego, farmaceutycznego, spożywczego, wydobywczego, tekstylnego itp.

Filtry dla przemysłu
Filtry dla przemysłu

Kieszeniowe filtry powietrza są potrzebne w elektrowniach jądrowych oraz przy produkcji materiałów budowlanych. Ich wydajność sięga 30 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Kieszonkowe filtry przeciwpyłowe mogą być stosowane w temperaturach otoczenia do +80 stopni. Istnieją modele jedno- i dwustopniowe. Dozwolone jest stosowanie złożonych z nich konstrukcji modułowych. Głównym elementem roboczym tego filtra jest włóknina filtracyjna, którą okresowo należy wymieniać. Najczęściej stosowany jest polipropylen lub poliester.

Wybór preferowanego materiału filtracyjnego będzie zależał od miejsca jego działania. Zgrubne oczyszczanie powietrza z pyłów przemysłowych jest potrzebne w suszarniach i kompleksach lakierniczych, a także w tych halach produkcyjnych, w których nie ma wysokich wymagań co do czystości powietrza.

Czyszczenie pośrednie dokładne stosuje się w halach produkcyjnych oraz w profesjonalnych centralach wentylacyjnych i systemach klimatyzacji. Dokładne czyszczenie końcowe jest niezbędne w pomieszczeniach administracyjnych i komputerowych. Specjalne wymagania dotyczące czystości powietrza obowiązują w warsztatach produkujących leki, urządzenia optyczne i elektroniczne.

Workowe filtry dla przemysłu do oczyszczania powietrza

Jednym z najbardziej wydajnych i wszechstronnych urządzeń do oczyszczania pyłów i gazów są przemysłowe filtry workowe.

Znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

 • Metalurgia.
 • Energetyka.
 • Przemysł chemiczny.
 • Produkcja materiałów budowlanych (beton, cement itp.).
 • Przemysł wydobywczy.
 • Zakłady obróbki drewna itp.

Rolę elementu filtrującego pełnią w nich specjalne rękawy wykonane z włókniny igłowanej. Do chwili obecnej produkcja filtrów workowych odbywa się z różnych materiałów: z polipropylenu, poliestru, poliakrylonitrylu, polisiarczku winylu, włókna szklanego.

Zalety przemysłowych filtrów workowych

filtry do powietrza
filtry do powietrza

Filtry dla przemysłu workowe do oczyszczania powietrza z kurzu skutecznie usuwają frakcje o wielkości 0,1…100 mikronów. Urządzenia wykonane z materiałów wysokotemperaturowych mogą pracować w temperaturach do 260°C. Jednocześnie stopień oczyszczenia sięga 10 mg zawiesiny pyłowej na metr sześcienny, przy początkowych wskaźnikach 100 g/m 3 (przed oczyszczeniem).

Główne zalety filtrów workowych to:

 • Uniwersalność – równie dobrze sprawdzają się w różnych warunkach, dlatego znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.
 • Możliwość wykonania filtra pod konkretne zamówienie.
 • W razie potrzeby przeprowadzana jest dodatkowa obróbka filtrów – antystatyczna, iskroodporna, wodo- i olejoodporna, kwasoodporna itp. Obróbkę dobiera się w zależności od warunków pracy sprzętu.
 • Długa żywotność.

Klasyfikacja filtrów workowych

Głównym kryterium wyróżniającym te filtry jest konfiguracja tulei. Są dwojakiego rodzaju:

 • Okrągłe – montowane w urządzeniach z pionowym układem tulei.
 • Eliptyczne – mogą być stosowane również w urządzeniach z poziomym ułożeniem tulei.

Generalnie filtry workowe dla przemysłu składają się z następujących elementów konstrukcyjnych:

 • Komora rozdzielcza.
 • Elementy filtrujące.
 • Płyta perforowana.
 • Filtr.
 • Komora czystego powietrza.
filtry patronowe
filtry patronowe

Strumień zanieczyszczonego powietrza dostaje się do pierwszej komory, następnie przechodzi przez tkaninę rękawów, gdzie następuje filtracja. W tym przypadku nadmiar cząstek stałych jest wyrzucany do specjalnego leja w kształcie stożka. Aby proces odpylania był bardziej intensywny, rękawy są okresowo potrząsane. Podczas wytrząsania dopływ powietrza zatrzymuje się na krótki czas. Tak więc proces filtracji zachodzi prawie w sposób ciągły.