Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika – co to jest i co warto o niej wiedzieć? Każdy z nas kiedyś coś wysłał lub otrzymał korzystając z usług przewoźnika (głównie drogowego). Być może jednak nie zawsze myśleliśmy o tym, za co właściwie był odpowiedzialny. Było dla nas oczywiste, że musi bezpiecznie iw dobrym stanie dostarczyć zamówiony przez nas towar. Jaka jest sytuacja prawna? Czy rzeczywiście przewoźnik musi dokładać wszelkich starań, aby nasz ładunek dotarł w jednym kawałku?

Za co odpowiada przewoźnik?

Po otrzymaniu od nas przesyłki, przewoźnik zazwyczaj zawiera z nami umowę przewozu poprzez akceptację listu przewozowego (warto zaznaczyć, że w tym momencie przewoźnik wyraża zgodę na przejęcie odpowiedzialności). W przypadku transportu międzynarodowego jego odpowiedzialność cywilną określa tzw. Konwencja CMR, a w naszym krajowym przypadku prawo przewozowe.

Przewoźnik odpowiada za towar, ale dopiero od momentu przyjęcia przez nadawcę towaru i przekazania go odbiorcy, podwykonawcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces logistyczny (a więc np. z zamierzonym odbiorcą najbardziej blisko spokrewniony kierowca).

W celu wykonania umowy przewoźnik musi zapewnić, aby:

  • zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych towarów, nie tylko poprzez umieszczenie ich w samochodzie w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu, ale także poprzez przewóz ich w odpowiednich warunkach (np. chłodniczych, w przypadku żywności) zgodnie z art. Umowa;
  • zapewnienie bezpieczeństwa ładunku podczas postoju, choć nie muszą go pilnować (wymagany jest nadzór, ale nadal nienadzorowany), to bezpieczeństwo to można zapewnić np. umieszczając pojazd w zasięgu kamery cargo;
  • odpowiednie przygotowanie ładunku do rozładunku, aby nie spowodować uszkodzeń;
  • dostarczenie towarów w odpowiedni sposób tylko tym osobom, które są uprawnione do ich odbioru na mocy naszej powyższej umowy.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika uwzględnia również jego jazdę zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

OCP Przewoźnika i jego ubezpieczenie

Patrząc na to wszystko z punktu widzenia przewoźnika, polityka OCP jest niemal integralną częścią jego działalności. Chroni przedsiębiorców świadczących usługi transportowe przed błędami w ich realizacji, a przede wszystkim dba o bezpieczeństwo i nienaruszalność towaru w momencie jego dostarczenia od nadawcy do odbiorcy. Dlatego też, jeśli towar zostanie uszkodzony lub utracony podczas transportu, to nie towar ponosi odpowiedzialność ekonomiczną, ale firma ubezpieczeniowa, która zapewni nadawcy wystarczające odszkodowanie.

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika
Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika

Ubezpieczenie OCP Przewoźnika https://www.bojadla.edu.pl/ocp-przewoznika/ działa jak każde inne ubezpieczenie – z tą różnicą, że uwzględnia specyfikę z nim związaną. Zakres tego ubezpieczenia zależy głównie od pakietu wybranego przez przewoźnika. Podstawą tego wszystkiego jest kwota gwarancji, którą przewoźnik zwykle udziela klientowi, gdy ten zleca u niego usługę (zwykle 5000 zł – chyba, że ​​mamy do czynienia z przewoźnikiem specjalizującym się w wysyłce droższych produktów). Ubezpieczenie działa też inaczej – np. opcją jest parkowanie pojazdu z ładunkiem poza terenem strzeżonym (niedostępne w pakiecie podstawowym, przewoźnik lub jego podwykonawca musi zaparkować na tych lokalnych) lub przesyłek międzynarodowych (nie każdy przewoźnik musi z tego skorzystać, bo nie każdy coś takiego oferuje).

Warto wspomnieć, że ubezpieczenie nie zawsze pokrywa koszty związane z utratą lub uszkodzeniem towaru. Na przykład, jeśli są one spowodowane siłą wyższą, przewoźnik musi ponieść własną odpowiedzialność. Firmy ubezpieczeniowe rzadko zapewniają również ochronę przewożonych dzieł sztuki i pieniędzy, czy też na wypadek napadu rabunkowego. Jednak większość z tych opcji ryzyka jest zawarta w opcjach dodatkowych danego ubezpieczyciela, które są dodatkowo płatne.

Obecnie ubezpieczenie OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ jest całkowicie dobrowolne, ale posiada je większość szanowanych usługodawców na rynku. Z punktu widzenia klienta warto zauważyć, że brak konkretnej firmy nie zwalnia jej z odpowiedzialności prawnej za przewożony przez nią towar. Dlatego ubezpieczenie służy samej firmie – bez niego jesteśmy chronieni.

Wnioski

Przed skorzystaniem z usług przewozowych przewoźnika i zawarciem z nim umowy warto poznać odpowiedzialność cywilną przewoźnika, która sprowadza się zazwyczaj do wystawienia zlecenia przewozu towaru. To także chroni nas przed jego ewentualną porażką i daje mu możliwość (choć w dzisiejszych czasach to niemal wymóg) skorzystania z usług ubezpieczeniowych. Wiedza o tym wszystkim jest o tyle ważna, że ​​pozwoli nam być świadomymi odbiorcami usług i wiedzieć, do czego prawnie jesteśmy uprawnieni, a o co w ogóle nie powinniśmy prosić.